Psychoterapia dla rodzin

Psychoterapia rodziny wskazana jest wtedy, gdy konieczna jest zmiana relacji w całej rodzinie, a nie tylko bezpośrednie usunięcie zaburzeń jednej osoby. Szczególnie dotyczy to problemów, które występują u dzieci. Najczęściej są one właśnie rezultatem patologicznych relacji w rodzinie, na które reaguje najsłabsze ogniwo w grupie, jaką jest rodzina.

REKLAMA:

Być mioże zainteresuje Cię również strona, na której znajdziesz m.in.: rolety wewnętrzne