Pomoc psychologiczna dla osób chorych somatycznie

Psychoterapię można też określić jako lecznicze oddziaływanie za pomocą środków psychologicznych, którego celem jest złagodzenie, usunięcie lub skorygowanie zaburzeń w przebiegu procesów psychicznych i somatycznych. W naszym organizmie procesy psychiczne oddziałują na somatyczne i odwrotnie. Wpływ stresu na powstawanie chorób jest potocznie uznawany, ważne, żeby wiedzieć jak temu przeciwdziałać.

REKLAMA:

Polecamy również stronę, na której znajdziesz wyburzenia Bielsko